Pojištění Gold + storno pojištění

82,9 

Kategorie:

Popis

Zahrnuje:

 • léčebné výlohy: 500.000.000 Kč
 • úrazové pojištění: 1.000.000 Kč
 • odpovědnost za škodu: 25.000.000 Kč
 • pojištění zavazadel: 40.000 Kč
 • storno tripu: až 80%
 • zpoždění letu: 10.000 Kč
 • zpoždění zavazadel: 5.000 Kč

COVID 19

Následující body se vztahují pouze, pokud máte v zahraničí nařízenou karanténu a pozitivní test. Karanténa neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování nebo na náklady místních úřadů.

 • náklady na ubytování: 10.000 Kč – spoluúčast 20%
 • náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy: 10 000 Kč – spoluúčast 20%
 • návštěva rodinného příslušníka ubytování: 150€/noc – max: 10 nocí

Řídíme se nařízením Ministerstva zahraničí a léčebné výlohy na Covid-19 v dané zemi kryjeme do všech zemí bez výjimek.

 

Storno podmínky

Připojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději 16 dnů před plánovaným odjezdem.

 • připojištění storna cesty kryje 80% stornopoplatků za zrušení služby cestovního ruchu.
 • pokrývá náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení započaté cesty ze zvlášť závažného důvodu.
 • zahrnuje také kompenzaci za každý den nevyužité dovolené, pokud ji pojištěný musel z vážných důvodů předčasně ukončit – 700 Kč/den do 5.000 Kč.

Připojištění storna cesty je platné pro nenastoupení na cestu z důvodu vážného onemocnění, úrazu, hospitalizace, umístění do preventivní karantény, úmrtí, velkých finančních ztrát v domácnosti větších jak 200.000 Kč , nečekané žádosti o rozvod,  nebo výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Nekryje situaci, kdy vás nevpustí do letadla z důvodu naměřené teploty.