Pojištění Basic

38,6 

Kategorie:

Popis


Zahrnuje:

  • léčebné výlohy: 3.000.000 Kč
  • úrazové pojištění: 300 000 Kč
  • odpovědnost za škodu: 1.000.000 Kč


COVID 19

Následující body se vztahují pouze, pokud máte v zahraničí nařízenou karanténu a pozitivní test. Karanténa neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování nebo na náklady místních úřadů.

  • náklady na ubytování: 10.000 Kč – spoluúčast 20%
  • náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy: 10 000 Kč – spoluúčast 20%
  • návštěva rodinného příslušníka ubytování: 100€/noc – max: 10 nocí

Řídíme se nařízením Ministerstva zahraničí a léčebné výlohy na Covid-19 v dané zemi kryjeme pouze, pokud cestujete do země, která je označena zelenou nebo oranžovou barvou ZDE.